NASZE REALIZACJEJAKOŚĆ I CERTYFIKATY

Ponieważ w Polsce nie istnieją, żadne przepisy, normy prawne, regulujące wymagania dla budowy domów w technologii szkieletu drewnianego czy w technologii prefabrykowanych domów gotowych, firma Drevo Haus Sp. z o.o. opiera swoją produkcję na doświadczeniu i normach prawnych istniejących w Niemczech, gdzie technologia prefabrykowanych domów gotowych posiada wieloletnią tradycję. Drevo Haus Sp. z o.o. produkuje prefabrykowane domy gotowe z największą starannością i zgodnie z najwyższymi standardami jakości, jakie stawia GDF (Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau e.V, czyli Stowarzyszenie Budowniczych Domów Gotowych w Niemczech)oraz jakie stawia coraz bardziej wymagający klient. Potwierdzeniem spełniania najwyższych wymogów jakościowych produkowanych elementów prefabrykowanych są posiadane przez firmę Certfikaty.

Ü-Zertifikat

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że wszystkie materiały stosowane do produkcji prefabrykatów oraz dalszych prac, które są po stronie firmy Drevo Haus posiadają świadectwa jakości spełniające normy europejskie (oznaczone znakiem CE) lub normy Instytutu Techniki Budowlanej.

Stała, wysoka jakość produkowanych elementów prefabrykowanych została potwierdzona poprzez uzyskanie przez firmę Drevo Haus Sp. z o.o. Certyfikatu Jakości Wyrobu GDF Stuttgard.

GDF - Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau e.V, czyli Stowarzyszenie Budowniczych Domów Gotowych w Niemczech istnieje od 1972 roku i jest najbardziej liczącym się w całej branży zrzeszeniem posiadającym najwyższe standardy jakości.

Certyfikat Jakości Wyrobu GDF można uzyskać dzięki spełnieniu najwyższych wymagań i standardów jakości stawianych przez niezależną jednostkę certyfikującą działającą przy Instytucie Drewna Uniwersytetu w Stuttgardzie. Posiadanie i utrzymanie Certyfikatu Jakości Wyrobu GDF jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku każdego z audytów sprawdzających, który jest przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą dwa razy do roku. Podczas audytu sprawdzana jest zgodność dokumentacji, zastosowanych materiałów i zgodność sposobu wbudowania materiałów z wymogami i ze standardami wykonania. Dokładnemu sprawdzeniu podlega jakość każdego materiału zastosowanego do produkcji, przy czym stosowane są tylko materiały posiadające certyfikat CE .

Firma Drevo Haus Sp. z o.o. od 9 lat nieprzerwanie spełnia najwyższe wymagania i standardy GDF posiadając Certyfikat i pozytywnie przechodząc każdy audyt sprawdzający.

Drevo Haus Sp. z o.o. rozpoczęła również proces certyfikacji swoich produktów w postaci prefabrykowanych elementów ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropów – inaczej mówiąc certyfikację przegród budynku - znakiem CE.