PROFESJONALNE DORADZTWO

W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji, zarówno na etapie podejmowania decyzji o realizacji swoich marzeń o własnym, nowym domu, jak również w czasie realizacji inwestycji oraz po odbiorze końcowym budynku. Na każdym etapie poświęcimy Państwu tyle czasu, aby Państwa potrzeby i oczekiwania zostały zaspokojone.

Słuchamy, doradzamy, proponujemy różne rozwiązania, ale zawsze decyzja należy do naszych klientów.

Przyszły Inwestor ma możliwość zapoznania się z technologią produkcji w naszym zakładzie produkcyjnym, bezpośredniej rozmowy z naszymi klientami, którzy od kilku lat użytkują domy wybudowane w technologii prefabrykowanych domów gotowych, wizyty na aktualnych budowach oraz wizyty w domu modelowym, gdzie osobiście możecie się Państwo zapoznać z atmosferą mieszkania w energooszczędnym prefabrykowanym domu gotowym.

A to wszystko po to, aby Inwestor był przekonany o słuszności wyboru takiego producenta prefabrykowanych domów gotowych jakim jest firma Drevo Haus Sp. z o.o.PRZEJRZYSTOŚĆ UMOWY

Dzięki szczegółowej ofercie cenowej, sporządzonej na podstawie właściwego projektu architektonicznego, a w dalszym etapie dzięki umowie - zawierającej szczegółowy opis zakresu wykonania budynku i zakresu prac budowlanych, z wyszczególnieniem wszystkich istotnych materiałów, inwestor otrzymuje jasną i przejrzystą informację na temat warunków realizacji inwestycji z 6 miesięczną gwarancją ceny zawartej w umowie, a wszelkie zmiany zakresu prac i wynikające z tego zmiany ceny wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron umowy.

U nas nic nie jest zapisane „małym druczkiem”DŁUGOLETNIA GWARANCJA

Wysokiej jakości prefabrykowany budynek wyprodukowany przez firmę Drevo Haus Sp. z o.o. objęty jest 30 - to letnią gwarancją w zakresie konstrukcji budynku oraz rękojmią zgodną z obowiązującym prawem i warunkami technicznymi budynku.