PRZEBIEG MONTAŻUTECHNOLOGIA MONTAŻU ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Montaż prefabrykowanych elementów domu jest jak budowa z klocków. Każdy element ma swoje ściśle określone miejsce, a jego wysoka jakość wykonania z określonymi – milimetrowymi tolerancjami odchyłek wymiarowych powoduje, że montaż staje się precyzyjny.

Bezpośredni montaż elementów prefabrykowanych na placu budowy rozpoczyna się od sprawdzenia gabarytów fundamentu oraz jego poziomów, oznaczenia miejsc, gdzie fundament wymaga dodatkowego wypoziomowania. Następnie na budowę, samochodami ciężarowymi o odpowiednich, podwyższonych gabarytach zostają dostarczone, w ściśle określonej kolejności, poszczególne elementy prefabrykowane domu, które za pomocą dźwigu zostają przeniesione ze środka transportu na odpowiednie miejsce na fundamencie. Ustawienie, wypoziomowanie i odpowiednie skręcenie elementów rozpoczyna się od ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru, a następnie elementów stropu, a dalej w zależności od konstrukcji budynku elementów ścian zewnętrznych, wewnętrznych poddasza lub pietra i na końcu elementów konstrukcyjnych dachu.

Wysoki poziom prefabrykacji domu oraz sprawność doświadczonych ekip montażowych pozwala dokonać montażu budynku do stanu tzw. szczelnego dachu (pokrycie folią wstępnego krycia i przybicie łat) – w zależności od wielkości domu oraz skomplikowania konstrukcyjno-architektonicznego, w ciągu 2 – 4 dni roboczych. Dalsze prace w zakresie ułożenia dachówki, obróbek blacharskich, zamocowania rynien, to kolejne kilka, najwyżej kilkanaście dni pracy.

Poniższy film zobrazuje Państwu przebieg montażu domu w technologii prefabrykowanych domów gotowych.

Loading the player ...