ZAKŁAD PRODUKCYJNY









TECHNOLOGIA PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

Poszczególne elementy prefabrykowanego domu gotowego w konstrukcji ciężkiego szkieletu drewnianego mają swój początek w pracowni konstruktora – statyka, który przetwarza standardowy projekt architektoniczny budynku w technologii tradycyjnej murowanej na projekt wykonawczy w technologii ciężkiego szkieletu drewnianego wraz z wszelkimi obliczeniami statycznymi budynku. Praca konstruktora jest podstawą do produkcji prefabrykowanych elementów gotowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów i elementów dachu na linii produkcyjnej. Dzięki odpowiedniej linii produkcyjnej oraz doświadczeniu pracowników produkcyjnych powstają precyzyjne elementy domu, które na placu budowy zostaną złożone jak klocki LEGO i zmontowane w całość budynku.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym ścian, stropów i więźby dachowej jest konstrukcja ramowa z belek drewnianych o przekroju od 60/140 do 60/240 mm (w zależności od elementu budynku i obliczeń statycznych), wykonana z drewna KVH - drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, o wilgotności max. 18 %. Drewno konstrukcyjne wymagane jako klejone (na podstawie obliczeń statycznych) posiada wilgotność max. 15 %.

Odpowiednią sztywność i wytrzymałość elementów ścian i stropów zapewnia poszycie z płyty drewnopochodnej o grubości od 12 do 22 mm. Konstrukcja ramowa, dla uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej, wypełniona jest szczelnie wełną mineralną, a dla uzyskania odpowiedniej szczelności – w przypadku ścian zewnętrznych - zabezpieczona jest od strony wewnętrznej folią paroizolacyjną . Finalne wykończenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej oraz ścian wewnętrznych z obu stron stanowią płyty gipsowo – kartonowo (z uwzględnieniem odpowiedniego rodzaju płyt w pomieszczeniach narażonych na wilgoć lub na kontakt z ogniem). Natomiast wykończenie ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej na poziomie prefabrykacji stanowi termoizolacyjna płyta styropianowa, z siatką z włókna szklanego na kleju wraz z dyspersją.

Ściany zewnętrzne posiadają wmontowaną stolarkę okienną z parapetami zewnętrznymi oraz drzwi wejściowe. We wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych poprowadzone są przewody rurowe do przeprowadzenia instalacji elektrycznej (zgodnie z projektem instalacji elektrycznej).

Standardową konstrukcję ściany zewnętrznej, stropu oraz dachu w technologii prefabrykowanych domów gotowych firmy Drevo Haus Sp. z o.o. przedstawiają poniższe rysunki:

Dostarczone na plac budowy prefabrykowane elementy ścian zewnętrznych po wykonaniu montażu wymagają tylko wykończenia tynkiem akrylowym.