NASZE REALIZACJEZALETY

Pomimo wielu zalet, jakie posiada technologia prefabrykowanych domów gotowych, ten rodzaj budownictwa w Polsce jest jeszcze mało rozpowszechniony, chociaż z roku na rok coraz więcej polskich inwestorów podejmuje słuszną decyzję o budowie domu w tej technologii. Polska mentalność, przywiązanie do tradycyjnej metody budowania domów, a także złudne przeświadczenie o ograniczeniu kosztów budowy w systemie tzw. „gospodarczym” powoduje, że nadal wielu Polaków nie podejmuje wysiłku zapoznania się ze szczegółami technologii i korzyściami jakie niesie posiadanie prefabrykowanego domu gotowego.

Oto kilka najistotniejszych zalet, korzyści i właściwości domu o konstrukcji drewnianej w technologii prefabrykowanych domów gotowych:

  • Zdrowie dla Ciebie i rodziny – wykorzystanie do budowy domu naturalnego surowca – drewna konstrukcyjnego KVH o tak wysokiej jakości, że nie wymaga chemicznej konserwacji, nie naraża mieszkańców na czynniki alergotwórcze, a mikroklimat domu uzyskany dzięki właściwościom samoregulacji wilgotności jakie posiada drewno, nie jest możliwy do uzyskania w innej technologii. Technologia zapewniająca wyeliminowanie wilgoci w budynku.
  • Energooszczędność – wymierne korzyści w postaci niskich tj. ok. trzykrotnie mniejszych rachunków za energię wykorzystywaną do ogrzewania budynku, wynikające z posiadania ciepłego domu o wysokiej izolacyjności cieplnej czyli o niskich współczynnikach przenikania ciepła dla wszystkich istotnych elementów prefabrykowanych.
  • Ekonomiczność – stosunkowo lekka konstrukcja budynku w stosunku do metody murowanej pozwala na ograniczenie wielkości fundamentu i związanych z nimi kosztów.
  • Przestrzenność budynku – uzyskanie dzięki tzw. smukłym ścianom większej o ok. 10% - powierzchni użytkowej budynku przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych.
  • Elastyczność w spełnieniu oczekiwań klienta – szerokie możliwości realizacji projektów architektonicznych oraz łatwa i czysta modernizacja lub przebudowa już istniejącego budynku w tej technologii.
  • Wieloletnia trwałość bez zmiany jakości – użycie wysokiej jakości, certyfikowanych materiałów do produkcji prefabrykatów, wysoki poziom prefabrykacji w fabryce i perfekcyjny montaż elementów jest gwarantem wieloletniej trwałości.
  • Oszczędność czasu – krótki czas realizacji inwestycji wynikający z „suchej” metody budowania, wysokiego stopnia prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym, który pozwala na montaż domu w ciągu kilku dni i brak powstawania tzw. przestojów, przerw technologicznych oraz możliwość budowy domu także zimą, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
  • Spełnienie marzeń w krótkim czasie – wybór technologii prefabrykowanych domów gotowych daje inwestorowi gwarancję krótkiego terminu budowy z możliwością zamieszkania w swoim wymarzonym domu w ciągu 3 - 4 miesięcy oraz gwarancję ustalonej i zawartej w umowie ceny.